Assistansanordnare – Vad passar mig?

Assistansanordnare

När du har rätt till assistansersättning, så har du möjlighet att skaffa assistans som hjälper dig. Antingen väljer du att på egen hand anställa assistenter och personal som arbetar med personlig assistans eller så väljer du en assistansanordnare som sköter allt arbete med att hitta personal, anställa personal och sköta löner för assistansen.

Du kan välja att använda dig av ett externt företag, via kommunen eller via olika kooperativ som arbetar med personlig assistans som blir din assistansanordnare.

assistansanordnare

Vill du läsa mer om livet och allt därtill? Besök Lilla Draken för positiva tankar.

Vad är assistansersättning?

Assistansersättning är till för dig som har en funktionsnedsättning som gör att du inte kan göra allting på egen hand, utan är i behov av personal i form utav personliga assistenter som hjälper dig med olika saker i livet.

Om du är i behov av att få hjälp av personliga assistenter i mer än 20 timmar per vecka, så har du uppfyllt kraven till att få ta del av assistansersättning och har möjlighet till assistansanordnare. En del av de behov som kav vara för skäl till assistansersättning är exempelvis om du har problem med din andning, att du inte kan sköta dina måltider och behöver hjälp med din mat, att du inte kan kommunicera med andra eller har svårigheter att vara i sociala sammanhang.

Det är några av dessa behov som utgör grunden till att du har rätt till assistansersättning. Skulle det vara så att du har ytterligare behov som du behöver hjälp med, då kan du utöver assistansersättningen ansöka om ersättning som gäller personliga behov.

Om du har något av dessa behov, men det sträcker sig över en kortare tid än 20 timmar per vecka. Då har du fortfarande rätt till ersättning, men det blir via personlig assistans som du ansöker om i den kommun du är bosatt i.

Om du vill veta mer om assistansförsäkring, rekommenderar vi dig att läsa vårt inlägg om assistansersättning här.

assistansanordnare

Att välja assistansanordnare

Som vi nämnt tidigare har du möjlighet att själv bli din assistansanordnare. Du blir din egen arbetsgivare och anställer personal inom de områden som du är i behov av hjälp och du betalar även ut löner och ersättningar till din personal.

Förutom löner och ersättning blir det du som bär ansvaret över att betala in skatt och avgifter. Om du väljer att anställa din personal på egen hand, så är fördelen att du får helt och hållet själv välja den personal som du är intresserad av och som du tycker blir en bra matchning för ditt behov.

Kanske tycker du att det är viktigt att ni delar ett specifikt intresse kring tex. bilar & motorer, då har du möjlighet att själv påverka till ett sådant val av personal.

Den personal som du anställer blir via sitt särskilda kollektivavtal bundna att endast arbeta för dig och hjälpa dig med dina behov. Beroende på den individuella lönesättningen kan det här bli en nackdel för din personal eftersom det är risk att det blir
en lägre lön än motsvarande arbeten inom assistans.

Om du väljer att avsäga dig ansvaret för anställning och utbetalning av löner och avgifter, så finns det hjälp att få. Antingen väljer du att få hjälp av ett externt företag som arbetar med och anordnar assistans för assistansberättigade. Ditt andra val är att få hjälp av kommun och landsting som blir arbetsgivare för den personal som kommer att hjälpa dig. Generellt sett brukar det vara en enhetschef inom kommunen som sköter anställning av exempelvis personliga assistenter och liknande personal inom assistans.

Personalen inom kommunen har normalt sett en utbildning inom vård eller kompetens inom diverse områden inom omvårdnad. Skillnaden här gentemot om du skulle sköta anställningen på egen hand, är att den personal som enhetschefen väljer har flera patienter att ta hand om och brukar oftast ha ett schema över veckan där de sköter om sina patienter.

 

Om du vill veta mer om villkoren för en privat assistansanordnare och eget företag, så rekommenderar vi att du läser mer här.

Behöver du ekonomisk rådgivning i frågor om assistans? Klicka här för att få hjälp med dina frågor.

Du gillar kanske också...