Handikappersättning – Nya regler 2020

Handikappersättning – Nya regler 2020

Handikappersättning är till för dig som har en funktionsnedsättning och som har kostnader som överstiger normalkostnader och som är utgifter som är i samband med din funktionsnedsättning. Handikappersättningen är ett bidrag som du kan använda dig av för att betala dina kostnader som uppstår när du ska lägga ut för din sjukdom eller nedsättning.

Från och med 1 januari 2019 är det inte längre möjligt att ansöka om handikappersättning. För dig som redan har handikappersättning tidigare än 1 januari 2019 fortsätter din ersättning som vanligt och det blir inga förändringar i din utbetalningsplan. För dig som har en funktionsnedsättning och som vill ansöka om ersättning får istället för handikappersättning ansöka om merkostnadsersättning som är det bidrag som ersätter den tidigare ersättningsformen.

handikappersattning-nya-regler-2020

Det finns en del kriterier som skiljer de båda ersättningarna åt, men övergripande är de likvärdiga i sina krav för att bli ersättningsberättigad. För att få en jämförelse av handikappersättning och merkostnadsersättning kan du besöka Försäkringskassan där du kan se punkt för punkt vad som ingår i de olika ersättningarna.

Läs mer hur du kan få hjälp om ekonomiska frågor här.

Hur tar jag del av merkostnadsersättning?

Först och främst behöver du ett läkarutlåtande som beskriver din funktionsnedsättning, vilka behov som du behöver hjälp med och hur din funktionsnedsättning påverkar dig dagligen. När du har ditt läkarutlåtande, så tar du kontakt med Försäkringskassan som tar hand om ditt ärende.

Försäkringskassan uppger att de har en handläggningstid som tar uppemot 8 månader innan de kan ge dig ett beslut huruvida du är godkänd för att få ersättning eller inte. Skulle det vara så att du har merkostnader innan du har fått något svar av Försäkringskassan och det är ett beslut som gör dig berättigad till ersättning. Då har du möjlighet att rapportera det till Försäkringskassan och lämna in tidsredovisningar och handlingar som styrker din a utgifter, för att kunna få ersättning för de kostnader som du har haft innan ditt beslut om merkostnadsersättning.

När du har fått ditt beslut om ersättning och det är godkänt, så har du nu ett belopp varje månad som du kan betala för dina merkostnader. Det är du själv som skall bestämma över vilka kostnader som du ska få hjälp med eller om det är kommunen eller ett externt företag som skall hjälpa dig med det.

Träning innebär kostnader. Läs mer på Myfitnessexpert om vilka olika träningsformer som du kan ta del av.

handikappersattning-nya-regler-2020

Vad är merkostnadsersättning på och när får jag ta del av den?

Det finns olika belopp att få ersättning för beroende på hur höga dina merkostnader är på per månad. Som minst kan du få 1 183 kronor per månad och som högst 2 759 kronor per månad. För att få maxbeloppet behöver du ha kostnader som överstiger 30 745 kronor per år. Om det är ett speciellt fall med exempelvis väldigt höga kostnader och det är ett större behov som det är på tal om, så går Försäkringskassan igenom fall för fall och har möjlighet att ge en individuell ersättning, men det är vid vissa undantag.

Om det är så att dina kostnader inte överstiger 11 825 kronor, så är du inte berättigad till någon merkostnadsersättning. Ersättningen som du är berättigad till betalar du ingen skatt på och det är utbetalning av ersättningen antingen den 18:e eller den 19:e varje månad. Om det skulle vara så att dina kostnader minskar eller höjs, så har du skyldighet att kontakta Försäkringskassan om dina ändringar, då det reglerar beloppet på dina utbetalningar. Har du inte informerat om ändringar i dina kostnader kan du bli skyldig att betala tillbaka pengarna som du har fått utbetalat till dig.

Gällande din ersättning bör du alltid ha god kontakt med din handläggare på Försäkringskassan för att få rätt belopp utbetalat till dig.

Om du vill veta mer om merkostnadsförsäkring (Handikappersättning), så kan du läsa mer om det i vårt inlägg ”Merkostnadsersättning – Gäller det mig?” här.

Om du vill ha ekonomisk rådgivning angående dina utlägg och ekonomiska situation, så rekommenderar vi att du tar kontakt med 8511 Redovisning.

Du gillar kanske också...