Har jag rätt till assistansersättning?


Har jag rätt till assistansersättning?

Assistansersättning är till för dig som har en funktionsnedsättning som gör att du inte kan göra allting på egen hand, utan är i behov av personal i form utav personliga assistenter som hjälper dig med olika saker i livet.

Om du är i behov av att få hjälp av personliga assistenter i mer än 20 timmar per vecka, så har du uppfyllt kraven till att få ta dela av assistansersättning. En del av de behov som kav vara för skäl till assistansersättning är exempelvis om du har problem med din andning, att du inte kan sköta dina måltider och behöver hjälp med din mat, att du inte kan kommunicera med andra eller har svårigheter att vara i sociala sammanhang.

har-jag-ratt-till-assistansersattning

Det är några av dessa behov som utgör grunden till att du har rätt till assistansersättning. Skulle det vara så att du har ytterligare behov som du behöver hjälp med, då kan du utöver assistansersättningen ansöka om ersättning som gäller personliga behov.

Om du har något av dessa behov, men det sträcker sig över en kortare tid än 20 timmar per vecka. Då har du fortfarande rätt till ersättning, men det blir via personlig assistans som du ansöker om i den kommun du är bosatt i.

Behöver du assistans med bil eller har ett intresse för bilar? Läs mer på Bilkungen.se.

Hur får jag assistansersättning?

Först och främst behöver du ett läkarutlåtande som beskriver din funktionsnedsättning, vilka behov som du behöver hjälp med och hur din funktionsnedsättning påverkar dig dagligen. När du har ditt läkarutlåtande, så tar du kontakt med Försäkringskassan som har hand om ditt ärende och som är den myndighet som tar beslut i sådana här ärenden.

Försäkringskassan uppger att de har en handläggningstid som tar uppemot 5 månader innan de kan ge dig ett beslut huruvida du är godkänd för att få ersättning eller inte. Skulle det vara så att du har personlig assistans innan du har fått något svar av Försäkringskassan och det är ett beslut som gör dig berättigad till ersättning. Då har du möjlighet att rapportera det till Försäkringskassan och lämna in tidsredovisningar och handlingar som styrker din assistans, för att kunna få ersättning för de kostnader som assistansen har inneburit innan ditt beslut om assistansersättning.

assistansersattning

När du har fått ditt beslut om ersättning och det är godkänt, så är nästa steg att välja hur assistansen skall anordnas. Om det är du själv som skall bestämma över vilka assistenter du ska få hjälp av eller om det är kommunen eller ett externt företag som skall hjälpa dig med det. Försäkringskassan rekommenderar att du har tagit det beslutet och meddelat dem det innan beslutet om ersättning är taget, eftersom det både påskyndar och hjälper dem i processen.

Beroende på hur du väljer att göra med din assistans. Om du väljer att använda dig av ett företag eller kommunen eller om du väljer att själv ta hand om rekrytering av assistenter och anställa på egen hand, så kommer du att få din berättigade utbetalning av ersättning antingen i förskott eller efterskott. Det vanligaste alternativet är efterskott och det innebär att du har valt att avsäga dig ansvar och har tillåtit ett företag eller kommunen att anställa och förse dig med personliga assistenter som hjälper dig med dina dagliga behov.

Observera att för att få ta del av assistansersättning behöver du göra en ansökan om assistansersättning innan du fyller 65 år. Om du gör en ansökan efter att du fyllt 65 år, så blir ansökan ogiltig och kommer istället att hänvisas till äldreomsorgen som finns i den kommun som du är bosatt i.

Om du är intresserad av att ansöka om assistansersättning eller vill veta mer, så rekommenderar vi att du läser mer i den här artikeln.

Är du intresserad av att läsa mer om personlig assistans, kan du ta del av det här.

Behöver du se över din ekonomi? Besök 8511 Redovisning för att få hjälp med ekonomi och ersättning.

Du gillar kanske också...