Vad är ett personlig assistansbolag, varför behövs det och vad bör jag tänka på?


Vad är ett personlig assistansbolag?

Personliga assistenter har en viktig roll

Ett företag för personlig assistans eller ett personlig assistansbolag erbjuder en tjänst som ger en person hjälp i hemmet eller på andra platser. Denna typ av tjänst kan vara till för äldre som behöver mer stöd, personer som har funktionshinder och de som bara känner sig överväldigade av vardagens krav. En personlig assistent är en person som anställs för att ge denna vård. De kan arbeta på heltid eller deltid och hjälpa till med olika uppgifter som att laga mat, städa, göra ärenden, göra medicinpåminnelser eller ge sällskap

Vissa företag erbjuder både tjänster med boende och timanstjänster, medan andra endast erbjuder en typ av tjänst (t.ex. boende). När du väljer ett företag för personlig assistans är det viktigt att du vet vad du vill att dina behov ska uppfyllas så att du kan du hitta ett företag som kan tillhandahålla de tjänster du behöver.

Om brukaren har hög förtroende till personlig assistenten blir det lätte för den personliga assisten att ge livskvalite till brukaren läs mer om det i denna bloggen emo82

Varför behövs ett personlig assistansbolag?

Ett assistansföretag eller assistansanordnare, är ett företag som hjälper människor med speciella behov. De kan göra allt som du behöver hjälp med. Ett personligt assistansbolag ordnar med alla viktiga administrativa och funktionella sysslor mellan Försäkringskassan, Brukaren och kommunen. Det kan handla om att ansöka om assistans och antal timmar som en brukare är i behov av. Företaget är också ansvarig att rätt rekrytering sker för att säkerställa att brukaren får rätt vård.

Läs mer här på hur assistans bidrar till att personen med funktionsnedsättning mår bättre fjemen

Hur hittar man ett bra företag för personlig assistans?

Personliga assistenter har olika nivåer av erfarenhet och utbildning. Assistansanordnare har därför en viktig roll beroende på hur de hittar rätt kompetens som kan tillhandahålla rätt tjänst för bolaget brukare. De ska kunna hjälpa till med till exempel om en brukare behöver hjälp med dagliga livssysslor, som att klä sig, bada, matas eller andra dagliga sysslor.

Det är Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som beviljar tillstånd för personlig assistans. Företaget måste uppfylla vissa tillståndskrav, till exempel att det ska uppfylla goda kvalitetskrav. De måste också garantera ett systematiskt kvalitetsarbete. IVO har rätt att inspektera företagets lokaler, vilket sker var tredje år.

Det första steget för att hitta ett bra företag för personlig assistans är att undersöka organisationer som erbjuder denna typ av tjänster. Dessa företag finns i hela Sverige och är olika stora i form av antal anställda och brukare.

Personliga assistenter är en viktig del av alla företag för personlig assistans eftersom de fungerar som hjälpare för funktionshindrade eller äldre personer som En assistansanordnare omfattas av bestämmelserna i “Lex Sarah” om eventuella missförhållanden i assistansverksamheten. IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg, kan återkalla tillståndet med omedelbar verkan och företag får inte längre bedriva assistansverksamhet. I Sverige finns det mellan 200-260 anordnare av personlig assistans och det är endast 20 av dessa som har 100 eller fler brukare.

Eftersom personliga assistenter är en viktig del av alla företag som bedriver verksamhet inom personlig assistans där de hjälper funktionshindrade eller äldre personer, omfattas de också av bestämmelserna i ”Lex Sarah” om eventuella felbehandlingar i assistansverksamheten hos en assistansleverantör.

Långt innan Lex Sarah infördes stod det klart att det fanns ett behov av någon form av reglering. Trots att all vård inte tillhandahålls av ett företag utan istället genom flera olika bolag finns det stor variation på kompetens och tillvägagångssätt.

Ett personlig assistans företag som du kan kontakta är:

almavoo.se

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *